Bloeiende kersenboom, foto: Ad Meskens

Dossier

C2C in het onderwijs

Binnen het groene en grijze onderwijs van de Greenport Venlo is de ambitie uitgesproken om als C2C-koploper ervoor te zorgen dat binnen vijf jaar iedere leerling die onderwijs volgt binnen de Greenport kennis heeft van C2C.

Dit dossier wordt niet meer onderhouden.

Doel

Het doel van het project is om C2C in te bedden in de onderwijsprogrammering (curriculum) en de verbinding met het regionale bedrijfsleven te versterken, uit te bouwen en te borgen.

Lees meer

Subdoelen:

 • Leerlingen en dus toekomstige arbeidskrachten hebben kennis van C2C
 • C2C onderdelen in de onderwijskolom met doorlopende leerlijnen
 • C2C in de onderwijsprogrammering/het curriculum van het onderwijs, afgestemd op de behoefte van de sectoren

Methode

Om C2C in het onderwijs in te bedden, zijn verschillende acties uitgevoerd.

Lees meer

Acties:

 • Inventariseren welke kennis reeds beschikbaar is op het gebied van C2C
 • Contact leggen met ondernemers die met C2C te maken hebben
 • Contact leggen met het netwerk Lean & Green
 • Een C2C-leergang ontwikkelen, testen en uitrollen
 • Een e-learningmodule ontwikkelen

E-learningmodule C2C

Doel: De gebruiker maakt kennis met de principes van Cradle to Cradle en verdiept zich in het praktijkvoorbeeld van papierfabrikant Van Houtum. Daarnaast wordt de gebruiker uitgedaagd om zelf na te denken over C2C en duurzaamheid.

Lees meer

Doelgroep: Vmbo 4 en mbo 1 en 2, maar ook als basis geschikt voor mbo 3-4, hbo en docenten.

De e-learning bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een animatiefilmpje waarin de basisprincipes van Cradle2Cradle op een speelse en aantrekkelijke manier duidelijk uiteengezet worden. Na het beluisteren en bekijken van het filmpje kent de leerling de drie basisprincipes van Cradle2Cradle.
 2. Een interactieve praktijkgerichte leermodule ontwikkeld in samenwerking met papierfabrikant Van Houtum uit Roermond. De e-learning is gericht op C2C en gebaseerd op het concept Satino Black. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop van Houtum zijn Satino Black toiletpapier volgens de C2C-principes produceert. Aan de hand van speelse beelden en praktijkgerichte vragen worden de biologische (toiletpapier) en technologische (dispenser) kringlopen inzichtelijk gemaakt voor de deelnemer.
 3. Een attitude-arrangement ontwikkeld in samenwerking met het Ontwikkelcentrum. Het doel van het arrangement is om een attitudeverandering te weeg te brengen bij de leerling en daarmee het bewustzijn te vergroten. In het arrangement wordt veel achtergrondinformatie gegeven over het onderwerp C2C en daarnaast worden een aantal dilemma's voorgeschoteld die de leerling tot nadenken aanzet. Ook bevat het arrangement een kennistoets.

Masterclasses en awareness sessies

Vanuit het project zijn in samenwerking met Fontys Hogescholen masterclasses en en awareness sessies georganiseerd voor bestuurders (onderwijs) en docenten.

Lees meer

Onderwerpen die hier aan bod kwamen waren:

 • De cradle-to-cradle basisprincipes;
 • Kennis van materialen;
 • Cradle-to-cradle design;
 • Cradle-to-cradle en energie;
 • Duurzame leefomgeving en cradle-to-cradle;
 • Logistiek en transport;
 • Economische en marketing aspecten van cradle-to-cradle;
 • Breng cradle-to-cradle in de praktijk.

Partners

Diverse partners uit het onderwijs hebben deelgenomen aan het project C2C in het onderwijs.

Laatste wijziging aan dit dossier:

3 mei 2018

Foto: Ad Meskens