Gevolgen van Massariaziekte. Bron: boomziekten.nl

Dossier

Massariaziekte

De Massariaziekte veroorzaakt een snel optredende houtrot in takken van platanen met takbreuk als gevolg. De Massariaziekte bevindt zich aan de bovenzijde van takken en is vanaf de grond vrijwel onmogelijk te zien. Dit kan ernstige problemen opleveren met betrekking tot de openbare veiligheid. De noodzakelijke frequentie van controle van platanen en de manier waarop, zijn door de massariaziekte fundamenteel gewijzigd.

Massariaziekte, bron: boomadvieur.nl

Verspreiding en aantasting

De sporen van de schimmel verspreiden zich gemakkelijk binnen de kruin van een boom die door Massaria wordt aangetast. Wind, vogels, insecten en mogelijk het snoeien kunnen de overgang naar andere bomen veroorzaken. De omstandigheden waaronder de bomen groeien in combinatie met de klimaatomstandigheden zijn bepalend voor verspreiding van deze of andere ziekten.

Lees meer

Op vers aangetaste takken vormt de schimmel snel een donker gekleurd mycelium. Later ontwikkelen zich hieruit twee verschillende vruchtlichamen. De zwart gekleurde schijnvruchtlichamen (Macrodiplodiopsis dasmazieresii) ontstaan al snel onder het schorsweefsel (periderm) van aangetaste twijgen en dunnere takken. In oudere aangetaste delen ontstaat de hoofdvruchtvorm (Splanchononema platani).

Meer informatie

massariaziekte2.jpg

Maatregelen

Aangetaste gesteltakken die voor de openbare veiligheid gevaar op kunnen leveren moeten vroegtijdig verwijderd worden. In de praktijk betekent dit herhaaldelijk wegsnoeien van aangetaste takken. Op de langere termijn dunt de onderkroon uit en dit geeft een minder fraai aanzien: de onderkant van de kruin wordt snel kaal en licht.

Lees meer

Regelmatige watergift is noodzakelijk om de conditie en de vitaliteit van de boom te verbeteren. Dit geeft soms problemen in de binnensteden. Van groot belang is de watergift tijdens droge zomerse perioden.

Ook gebrek aan personeel en het ontbreken van middelen bij boomeigenaren voor de noodzakelijke boomverzorging kunnen een rol spelen. De verbetering van de groeiplaatsomstandigheden vraagt maatregelen op de middellange en langere termijn.

Schadebeed in Europa

Op droge standplaatsen is het schadebeeld nadrukkelijker te zien dan op plaatsen waar de watervoorziening beter is. Droge en buitengewoon warme perioden hebben een bepalende invloed op de ontwikkeling van de Massariaziekte.

Lees meer

In Frankrijk is het de schimmel gelukt om bij een situatie van grote waterstress door te dringen in de stam, waardoor jonge bomen afstierven. In Zuid-Duitsland is intussen ook gebleken dat de schimmel in staat is de gesteltakken van ernstig verzwakte halfwasbomen aan te tasten.

De bevindingen in Italiƫ, Frankrijk en de Verenigde Staten tonen aan dat de Massariaziekte zowel op de Platanus occidentalis als op de Platanus orientalis en op de hybride Platanus x hispanica voorkomt.

In Europa zijn tot nu toe geen andere waardbomen voor deze schimmel bekend, dan het geslacht Platanus. In de Verenigde Staten wordt zo nu en dan ook de esdoorn aangetast door de Massariaziekte.

Massariaziekte, Bron:

ZiektebeĆÆnvloedende factoren

Splanchnonema platani is een saprofyt en zwakteparasiet, die een bijdrage levert aan het afsterven van verzwakte twijgen en onderstandige gesteltakken. De door hem veroorzaakte rot duidt op zijn ecologische rol als opruimer van dode takken.

Lees meer

De verzwakking van afzonderlijke bomen, in het bijzonder op plaatsen waar ze weinig water krijgen en waar de groeiplaatsomstandigheden slecht zijn, biedt de veroorzaker van de ziekte goede mogelijkheden. Daardoor kan het ook leiden tot aantasting van de tot op dat moment gezonde takken.

Soms zijn bij de vorming van bastnecrose ook andere zwakteparasieten in het spel, bijvoorbeeld Cryptosporiopsis, Phomopsis en Diplodia. Dit bevestigt de algemene verzwakking van de betreffende bomen.

Laatste wijziging aan dit dossier:

15 april 2019