Dossier

Biobased economy

Een biobased economy is gebaseerd op groene grondstoffen, oftewel biomassa. Fossiele grondstoffen, zoals aardolie, worden niet, of zo min mogelijk gebruikt. Groene grondstoffen zijn hernieuwbaar. Dat wil zeggen dat ze telkens opnieuw geproduceerd kunnen worden. Fossiele grondstoffen zijn eindig. Ze raken op.

In een biobased economy bestaat eigenlijk geen afval. Het afval van het ene productieproces, is een grondstof voor een ander productieproces. Door afval te blijven hergebruiken worden kringlopen gesloten.

De overgang naar een biobased economy is een langdurig proces. Er zijn veel technologische ontwikkelingen nodig, maar ook ondernemers die de opgedane kennis in praktijk brengen. Er zijn vele grote én kleine initiatieven op het gebied van biobased economy. Wetenschap, overheid, onderwijs en bedrijfsleven moeten samenwerken om de transitie naar een biobased economy tot een succes te maken.