Dossier

Biobrandstoffen en transport

Wereldwijd is er aandacht voor biobrandstoffen door de almaar stijgende prijzen van fossiele brandstoffen. Maar ook vanwege het feit dat de voorraad fossiele brandstoffen niet oneindig is.
Er wordt gezocht naar bronnen van hernieuwbare energie: bronnen die niet op raken. Bio-energie, energie uit biomassa, is een vorm van hernieuwbare energie.