Dossier

Bodemgezondheid

Een betere bodemgezondheid zorgt voor een betere weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Die bodemgezondheid kun je beïnvloeden door de teelt van gewassen of toediening van stoffen. De teelt van afrikaantjes (Tagetes) met toediening van chitine bijvoorbeeld kan het optreden van wortellesieaaltjes onderdrukken of het optreden van de bodemschimmel Verticillium verminderen.

Bodemgezondheid is een veelomvattend begrip. Het gaat daarbij om de samenhang tussen bodemchemische aspecten, de structuur van de bodem en het bodemleven. Het optreden van bodemziekten en plagen door bodemschimmels, bacteriën, bodeminsecten of plantenpathogene aaltjes kan worden beïnvloed door bodemeigenschappen.

Op deze pagina vind je informatie over de verschillende onderzoeken gericht op het verbeteren van de bodemgezondheid. Welke maatregelen helpen? En je vindt hier leermaterialen over de bodem.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan