Dossier

Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV's)

Verbinding van topsectoren met groen (onderwijs) komt tot stand via Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s) en Centres of Expertise (CoE’s). In CIV’s werken ondernemers, wetenschappers, docenten en mbo-leerlingen samen. Ook in de CoE’s werken deze partijen samen, maar hier is onderwijsdeelname vooral gericht op een hoger onderwijsniveau. Het KCNL (Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving) is een CIV, maar tevens een CoE.

KCNL

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) is een CIV én CoE, waarin bedrijfsleven, maatschappelijke actoren, overheden en onderwijs op een stimulerende en vanuit een duurzame visie, samenwerken aan innovaties en vakmanschap op het gebied van de inrichting en het beheer van de groene ruimte en leefomgeving.

KCNL

De directe aanleiding voor de oprichting van het KCNL wordt gevormd door de Human Capital Agenda (HCA) Natuur & Leefomgeving. De HCA Natuur & Leefomgeving pleit voor verbindingen tussen werkveld, onderwijs en overheid, om zo beter in staat te zijn vakbekwame mensen op te leiden en oplossingen te bieden voor innovatievragen in het werkveld.

Jaarverslag KCNL 2018

Groene CIV's

Binnen het groene domein zijn er twee Centra voor Innovatief Vakmanschap die aansluiten bij de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food.

c39cb417-3845-43f5-9039-43422ed02a73_CIVTU-Twitter-Header2_530x357.png

CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Het CIV T&U is het centrum waar studenten en medewerkers in de tuinbouw uitgroeien tot innovatieve vakkrachten. Het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U) is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om innovatieve vaklui af te leveren. Het is een samenspel tussen regionaal opererende organisaties met een landelijke afstemming.

Lees meer

CIV T&U is een uitwerking van de Human Capital Agenda Tuinbouw & Uitgangsmaterialen die in december 2011 is ondertekend door Economische Zaken.

 • Penvoerder: Lentiz Onderwijsgroep,
 • Partners: Seed Valley, FrugiVenta, LTO, Total Produce, GreenQ/DLV, PLantum, en vele andere bedrijven als ook Clusius College, De Groene Welle, Citaverde College, Wellantcollege, Prinsentuin college, Edudelta onderwijsgroep en Hogeschool Inholland.

Onder aanvoering van het bedrijfsleven werken binnen het CIV T&U bedrijven en onderwijsinstelilngen samen in 8 meetingpoints:

 •     Aalsmeer
 •     Barendrecht
 •     Bleiswijk
 •     Breda
 •     Hoorn
 •     Venlo
 •     Westland
 •     Zwolle

In de zomer van 2014 presenteerde het CIV T&U modules zes onderwijsmodules.

 • Veredeling
 • Biobased
 • Telen op afstand
 • Internationale handel en plantgezondheid
 • Versmarketing
 • Techniek in de kas

Deze modules behandelen elk een innovatief thema op het gebied van tuinbouw. Bij ieder thema is een filmpje gemaakt.

Het gehele overzicht van de 6 korte films kun je op het CIV T&U YouTube kanaal bekijken

In 2015 werkt het CIV aan nieuwe onderwijsmodules:

 • Resistentieveredeling & Plantenziektetoetsing.
 • Stadslandbouw,
 • Internationale logistiek,
 • Duurzaam telen
 • Marketing & retail

Zie ook de CIV T&U innovatieprogramma's.

Meer informatie:


Civ-Agri-Food-transparant-500.png

CIV Agri & Food

Het Centrum Innovatief Vakmanschap Agri & Food voor de topsector Agri & Food is hét talentencentrum waar bedrijven en scholen samenwerken om mbo-studenten en werkenden door te laten groeien tot innovatieve vaklui.


Overige CIV's

Overige Centra voor Innovatief vakmanschap waar groen onderwijs bij betrokken is:


CIV Water

CIV Water

Initiatief van mbo life sciences, onderdeel van het Nordwin College en het Friesland College. Via life sciences zijn de overige noordelijke aoc’s van het 4GROEN-netwerk betrokken (AOC Terra, AOC Oost en AOC de Groene Welle).

CIV Passie voor Biobased

CIV Passie voor Biobased

Penvoerder is ROC West Brabant. Partners: Prinsentuin College (Breda), Radius College (Breda) en Markiezaat College (Bergen op Zoom)

CIV Energie - Eemsdelta

CIV Energie – Eemsdelta

Penvoerder Noorderpoort College: partner is het Energy College, een mbo-cluster binnen de Energy Academy Europe. Hierin werken AOC Terra en Nordwin College samen met roc’s, bedrijven en overheden uit het noorden om jongeren in deze richting te scholen.

Laatste wijziging aan dit dossier:

04-11-2019