Dossier

Circulaire & Biobased Economy

Het dossier Circular & Biobased Economy bevat een fraai overzicht van mooie innovaties die een substantiële inbreng van Wageningen University & Research bevatten, WUR Inside. De gekozen onderwerpen zijn uiteenlopend van bioplastics voor herstel van ecosystemen tot circular fashion. Deze zes delen zijn tweetalig opgezet en toegelicht, en WUR-publicaties erover zijn in één klik te vinden.

This dossier Circular & Biobased Economy provides a great overview of sustainable innovations from WUR Inside. The chosen topics range from bioplastics for restoring ecosystems to promoting circular fashion. The leading information as well as the six knowledge clips below are both in Dutch as well as in English. Related WUR-publications are only one click away.