Dossier

Duurzame energielandschappen

Als duurzame energievormen zo in het landschap opgenomen worden dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van de omgeving en de gemeenschap, en bovendien andere functies en waarden van het landschap niet aantasten, kun je spreken van duurzame landschappen.

Duurzame energievormen hebben een lagere energiedichtheid dan fossiele brandstoffen. De winning van duurzame energie kost daarom vaak meer ruimte. Duurzame energielandschappen voldoen aan twee voorwaarden.

  • Op de eerste plaats zijn de duurzame energievormen zo in het landschap opgenomen dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van de omgeving en de gemeenschap.
  • Op de tweede plaats tasten deze duurzame energievormen andere functies en waarden van het landschap zoals voedselvoorziening, biodiversiteit, landschappelijke kwaliteit en andere ecosysteemdiensten niet aan.

Dit dossier gaat over duurzame energievormen en hun impact op het landschap.