Dossier

Fijnstof in de varkens- en pluimveehouderij

Varkens- en pluimveehouders en medewerkers brengen voor hun dagelijkse werkzaamheden steeds meer tijd door tussen de dieren. Stof is continu aanwezig in stallen en in het bijzonder in varkens- en pluimveestallen. De veehouders en medewerkers ademen gedurende hun verblijf dit stof in.

Dit dossier wordt niet meer bijgehouden

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle in de lucht zwevende deeltjes, die sterk kunnen variëren in grootte, samenstelling en oorsprong. Meestal wordt fijnstof gekarakteriseerd als PM10: stofdeeltjes (‘Particulate Matter’) met een diameter kleiner dan 10 μm die bij inademing in de luchtwegen en longen terecht kunnen komen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan