Dossier

Functies van stedelijk groen en beplantingskeuze

Ons stedelijk groen is de laatste jaren flink aan het veranderen, deels door bezuinigingen en deels doordat dit groen multifunctioneler moet zijn. Het zorgen voor aankleding en sierwaarde, tot voor kort de basisfunctie, is niet meer genoeg. Nieuwe aspecten zoals biodiversiteit, milieukwaliteit, klimaatbestendigheid en gezondheid en welzijn zijn sterk in opkomst. Dit kan je ook toepassen op het stedelijk groen.

Dit dossier wordt niet meer bijgehouden