Dossier

Gewasbescherming en omgeving

In Nederland is naar schatting van het totale landoppervlak 20.000 vierkante km in gebruik als landbouw- en cultuurgrond. Op veel van die percelen worden bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het gebruik van die middelen is niet zonder risico's voor de gebruikers en voor de omgeving.

Emissie van de middelen kan leiden tot bijensterfte of waterverontreiniging. Veel percelen waarop bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, zijn omringd door een fijnmazig netwerk van oppervlaktewateren. Omwonenden maken zich bovendien zorgen over een eventuele blootstelling aan deze middelen en de gevolgen daarvan.

De Nederlandse overheid vindt het noodzakelijk mens, dier en milieu te beschermen tegen de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen. In de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, die de overheid in 2019 publiceerde, staat dat in 2030 nagenoeg geen emissie van gewasbescherming naar het milieu optreden en dat er nagenoeg geen residuen van middelen op producten te vinden zijn. In dit dossier vind je verwijzingen naar achtergrondinformatie en publicaties over bestrijdingsmiddelen en omgeving.