Dossier

Groepshuisvesting zeugen vroege dracht

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle zeugen vanaf vier dagen na dekken in groepen gehouden worden. In de praktijk zijn de ervaringen met groepshuisvesting wisselend. Op het ene bedrijf werkt het goed, terwijl op het andere bedrijf problemen met vruchtbaarheid danwel beenwerk worden ervaren. Om varkenshouders zo goed mogelijk te ondersteunen met de meest actuele kennis op gebied van groepshuisvesting, biedt Groen Kennisnet dit dossier aan. Het dossier is opgesteld in samenwerking met VarkensNET.

Dit dossier is in overleg met de onderzoekers gearchiveerd en wordt niet meer bijgehouden.

Huisvesting

Varkensstal. Bron: Varkensnet

Er is verschillend onderzoek gedaan naar huisvesting van dragende zeugen in groepen. Daarbij is vooral gekeken naar succesfactoren van de systemen. Hieronder een aantal interessante kennisbronnen.

Voeding en voersystemen

Voer. Bron: Thinkstock

Uitgebalanceerde voeding is voor alle diergroepen heel belangrijk. Zeugen in groepen hebben een heel andere voedingsbehoefte dan individueel gehuisveste dieren. Kijk hier goed naar met uw eigen adviseur. Via onderstaande links vindt u achtergrondinformatie.

Meten is weten

Computer. Bron: Varkensnet

Om goed inzicht te hebben in wat er in de stal gebeurt en hoe de dieren zich gedragen, is meten belangrijk. In verschillende onderzoeken zijn instrumenten onntwikkeld die hiervoor heel bruikbaar zijn. Doe er uw voordeel mee!

Diergezondheid

Zeug met biggen. Bron: Thinkstock

Gezondheid van dieren tijdens de dracht is heel belangrijk. Dat begint met een gezond dier dat zich lekker voelt in haar omgeving. De omstandigheden zijn van grote invloed om gezondheid en welzijn van het dier. Meest gehoorde problemen bij zeugen in de groep zijn beenwerkproblemen. Lees meer over voorkomen van beenwerkproblemen en maatregelen die er te nemen zijn.

Klimaat

Het sturen van mestgedrag is cruciaal bij het houden van zeugen in groepen. Klimaat is daar een belangrijke pijler bij. Vooral in verbouwde stallen levert dat nog wel eens problemen op. Lees hieronder over kennis die beschikbaar is. Praat ook met uw adviseur!

Laatste wijziging aan dit dossier:

20 december 2019

Foto: Thinkstock