Dossier

Internationalisering

De wereld wordt kleiner, de onderlinge contacten intensiever. De Nederlandse agrifoodsector heeft een internationale koploperspositie. Om die koploperspositie te behouden is het van belang dat beroepsbeoefenaren kunnen functioneren in een internationale omgeving. Internationalisering in het onderwijs is van groot belang, alleen zo kunnen zij hun studenten voorbereiden op de internationale arbeidsmarkt.

Dit dossier wordt niet meer onderhouden.

Om die internationale component vorm te geven is samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, omgeving, overheid en ondernemers noodzaak. Een nauwe samenwerking met het internationale bedrijfsleven zorgt voor een verrijking van de leeromgeving en creëert professionele en internationaal georiënteerde medewerkers en studenten die internationale competenties beheersen. Het themanetwerk internationalisering heeft projectinitiatieven ondernomen en activiteiten ontplooid om kennis over dit thema te ontwikkelen en te ontsluiten.

Projecten

Met diverse projecten heeft het themanetwerk Internationalisering een impuls gegeven aan het opleiden van leerlingen, studenten, docenten en (jonge) ondernemers om hen voor te bereiden op de internationale arbeidsmarkt, met name gericht op de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen.

Projecten

Subsidies en organisaties

Subsidieregelingen

Studeren of stages in het buitenland

Organisaties

Netwerken

Instrumenten

Werkconferentie internationalisering

Op donderdag 6 november 2014 is de Werkconferentie Internationalisering gehouden voor genodigden uit de 'Triple Helix': onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Doel van die conferentie was 'inzichtelijk maken dat het algemene belang groter is dan dat individuele instellingen kunnen realiseren: slimmer verbinden is nodig. Om met elkaar op een hoger niveau van internationalisering te komen, is samenwerking nodig met de focus op belangen delen, kennis ontsluiten,

Laatste wijziging aan dit dossier:

22 mei 2019