Dossier

Kenniscentrum Leven lang leren

Een krachtige Leven lang leren infrastructuur is van vitaal belang voor de groene sectoren. De onderwijsinstellingen spelen daarin een belangrijke rol in, in de eerste plaats door leerlingen voor te bereiden op het beroep, maar ook door een goed postinitieel aanbod.

Versnippering van deelsectoren, kleine aantallen en een verscheidenheid aan doelen maken Leven lang leren echter complex en moeilijk om effectief te organiseren. Het programma Leven lang leren heeft daarom een set van instrumenten en inzichten ontwikkeld die instellingen en sectoren kunnen helpen meer grip te krijgen op leven lang leren

leven_lang_leren_1.jpg

Leven lang leren

In het programma Leven lang leren zijn instrumenten ontwikkeld om de complexiteit te ontrafelen en instellingen en sectoren te helpen keuzen te maken.Instrumenten leven lang leren

analyses.jpg

Nuttige analyse

In de loop van het programma hebben we de nodige analyses uitgevoerd. Je vindt hieronder een aantal analyses die wellicht behulpzaam kunnen zijn.

Instrumenten analyses

deelnemers.jpg

Kijken naar deelnemers

Leven lang  leren gaat uiteindelijk over de deelnemers. We hebben naar een aantal aspecten hiervan gekeken.


Instrumenten deelnemers

Laatste wijziging aan dit dossier:

14 april 2015