Dossier

Sensortechnologie in de melkveehouderij

De moderne veehouderij bestaat uit grote bedrijven die steeds verder geautomatiseerd worden. Via allerlei technologieën en sensoren komt een grote hoeveelheid data beschikbaar voor de melkveehouder. De bedoeling van deze technologieën is om de veehouder te ondersteunen in zijn management.

Een efficiëntere bedrijfsvoering kent veel voordelen:

  • Voor het dier: eerdere signalering van gezondheidsproblemen en daardoor een beter welzijn
  • Voor de veehouder: sneller kunnen ingrijpen bij problemen waardoor deze minder ernstig worden en niet escaleren
  • Voor het milieu: betere benutting van het voer en minder medicijngebruik

Een betere efficiëntie op het bedrijf levert daarom een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de veehouderij. Voor het groene onderwijs is het erg belangrijk dat toekomstige veehouders en andere toekomstige werknemers in de agrarische sector goed op de hoogte zijn van de nieuwste (sensor)technologieën en de methoden om deze data optimaal te benutten in de praktijk.