Honden welzijn. Bron: geen idee

Dossier

Klimaat en Energie Bloembollensector

De bloembollen- en bolbloemensector verbruikt vooral energie om te bewaren en te verwarmen. Al vele jaren investeert de sector in energiebesparing via de Meerjarenafspraken (MJA-e). De bollensector is verplicht de energie-efficiëntie te verbeteren met 2,2% per jaar en het aandeel duurzame energie te verhogen met 0,4%.

Daarnaast heeft de bollensector in 2008 het Convenant Schone & Zuinige Agrosectoren getekend. In dit convenant is namens de sector de ambitie vastgelegd om ‘in nieuwe bedrijven vanaf 2020 (economisch rendabel) klimaatneutraal te kweken en te telen.'