Dossier

Klimaat en Energie Bloembollensector

De bloembollen- en bolbloemensector verbruikt vooral energie om de bollen te bewaren en te verwarmen. Al vele jaren investeert de sector in energiebesparing via de Meerjarenafspraken (MJA-e). De bollensector is verplicht de energie-efficiëntie te verbeteren met 2,2% per jaar en het aandeel duurzame energie te verhogen met 0,4%.

Daarnaast heeft de bollensector in 2008 het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren getekend. In dit convenant is namens de sector de ambitie vastgelegd om ‘in nieuwe bedrijven vanaf 2020 (economisch rendabel) klimaatneutraal te kweken en te telen.'