Dossier

Klimaat en Energie Extensieve Veehouderij

De veehouderijsector heeft in 2008 in het convenant Schoon en Zuinig ingezet op efficiënter energiegebruik. De melkveehouderij wil de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en daarnaast wordt ingezet op de aanschaf van energiezuinige installaties en betere isolatie om het energieverbruik terug te dringen.