Dossier

Klimaat en Energie Extensieve Veehouderij

De veehouderijsector heeft in 2008 in het convenant Schoon en Zuinig ingezet op efficiënter energiegebruik. De melkveehouderij wil de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en daarnaast wordt ingezet op de aanschaf van energiezuinige installaties en betere isolatie om het energieverbruik terug te dringen.

In dit dossier vind je achtergrondinformatie, feiten, cijfers en rapportages die betrekking hebben op klimaat en energie in de extensieve veehouderij in Nederland. Ook vind je hier rekentools die ingezet kunnen worden om inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot energiebesparing op jouw melkveebedrijf.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan