Dossier

Klimaat en Energie in de paddenstoelensector

De paddenstoelensector, die voornamelijk bestaat uit champignonkwekerijen, heeft in 2008 middels het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren ingezet op een energie-efficiëntieverbetering van 2,5% per jaar. Bovendien wil de paddenstoelensector in nieuwe bedrijven vanaf 2020 rendabel en energieneutraal telen.

In 2007 hebben het ministerie van LNV en de paddenstoelensector het MJA-e convenant afgesloten met afspraken over de reductie van het energieverbruik en het gebruik van duurzame energie. Daarnaast is destijds door de ministeries van LNV, Economische Zaken en VROM, LTO Nederland en het Productschap Tuinbouw, het convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren' ondertekend. De paddenstoelensector maakt onderdeel uit van dit convenant.