Windmolens, Bron Thinkstock

Dossier

Klimaat en energie in de Agrosectoren

In 2008 zijn energie- en klimaatafspraken tussen de agrosectoren en de overheid vastgelegd in een convenant. Reductie van broeikasgassen, gebruik van duurzame energie en energiebesparing zijn de centrale thema's in dit convenant.

Inmiddels is al veel bereikt. De reductiedoelen voor CO₂ en overige broeikasgassen zijn in 2012 en de voorgaande jaren gehaald. De energie-efficiënte is met 48% verbeterd ten opzichte van 1990. En dankzij windmolens en levering van biomassa is de sector betrokken bij 42 procent van alle hernieuwbare energie in Nederland.