Paardekastanjemineermot. Bron: Wikipedia

Dossier

Klimaatverandering en plantgezondheid

Er komen in Nederland steeds vaker uitheemse ziekten en plagen voor. De opwarming van de aarde lijkt een belangrijke rol te spelen bij deze toename. Warmteminnende soorten doen het de laatste 20 jaar beter in Nederland. Bestrijding van deze nieuwe ziekten en plagen is nog vaak een probleem. In dit dossier een aantal voorbeelden.

Dit dossier wordt niet meer onderhouden.

Processie_rups.JPG

Insecten

Het klimaat is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van insectenpopulaties. Er zijn directe klimaateffecten op insecten (invloeden natte en zachte winters en hogere zomertemperaturen).

Lees meer

Daarnaast zijn er indirecte klimaateffecten via waardplant (plantstress door droogte en verandering synchronisatie activiteit plant en insect). Er is sprake van een noordwaartse verschuiving van Zuid-Europese soorten, bijvoorbeeld de Eikenprocessierups, of van de introductie van insecten uit andere werelddelen zoals de Paardekastanjemineermot die oorspronkelijk uit Azië komt.

Meer informatie

eikenmeeldauw_4.jpg

Schimmels

Boomkwekers hebben meer te maken met Phythophthora-schimmels. Echte meeldauw is een groeiend probleem in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld in de rozenteelt. De oorzaak hiervan is zijn onder andere schommelingen in klimaatomstandigheden.

Lees meer

Het vroege optreden van echte meeldauw in het voorjaar past in een verschuivend patroon. De schimmelziekte steekt vroeger de kop op dan valse meeldauw, wat de omgekeerde volgorde is van de ziektebeelden in een 'normaal' voorjaar.

Meer informatie

Bacterieziekten

Het warmere, nattere weer in Nederland versterkt de problemen met bacterieziekten. Dat is te merken in het vaker voorkomen van allerlei door Pseudomonas-bacteriën veroorzaakte ziekten als 'het zwart' en taksterfte in de afgelopen jaren. Goede middelen om deze ziekten te bestrijden ontbreken.

tomgeelkrulvirus_ppo_wur.jpg

Virussen

Het tomatengeelkrulvirus (Tomato yellow leaf curl virus) is een virus dat vooral schade veroorzaakt in tomaat. Het virus, dat onder andere in landen rond het Middellandse Zeegebied voorkomt, wordt overgedragen door de tabakswittevlieg.

Lees meer

In oktober 2007 is het virus door de PD ook in Nederland aangetroffen en gaat er nader onderzoek plaatsvinden naar de verspreiding.

Meer informatie

Bestrijding

Voor bestrijding van de meeste nieuwe ziekten en plagen is meer onderzoek nodig. Een grondige inventarisatie welke uitheemse ziekten en plagen een reële bedreiging vormen en informatie-uitwisseling zijn erg belangrijk.

Lees meer

Toch biedt klimaatverandering ook nieuwe kansen. De ontwikkeling van biologische bestrijders gaat door de stijging van de temperatuur ook sneller. Door de hogere temperaturen kunnen insecten en mijten buiten beter hun werk doen tegen trips en luis

Laatste wijziging aan dit dossier:

4 mei 2018

Foto: Wikipedia. Paardekastanjemineermot