koeien, voorjaar, shutterstock

Dossier

Kringlooplandbouw

In de visie van de rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bij kringlooplandbouw gaat het om het optimaliseren van het bedrijfsrendement waarbij je zo veel mogelijk gebruik maakt van eigen resources in evenwicht met en met respect voor de natuurlijke omgeving (bodem- lucht- water- en natuurkwaliteit, landschappelijke waarde, klimaat en dierenwelzijn).
Erisman en Verhoeven 2019