Dossier

KWIN-rekentools Glastuinbouw

Om Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw toegankelijker te maken, is voor leerlingen en studenten uit groen onderwijs (mbo en hbo) een model ontwikkeld waarmee ze kennis kunnen maken met bedrijfseconomische aspecten van de glastuinbouw.

Het model, resultaat van een WURKS-project bestaat uit diverse excel-bestanden waarin de achterliggende rekenregels voor de berekening van het bedrijfsresultaat, het rendement en de jaar rond kostprijs zijn opgenomen.