Tulpen. Bron: Silo

Dossier

Lectoraten en kenniskringen plant

Diverse lectoren op groene hogescholen richten zich op kennisontwikkeling en innovatie in de plantenteelt: innovatie in de keten, duurzame teeltsystemen, teeltinnovaties en een vitale bodem. In dit dossier vind je een overzicht van de lectoraten.

aardappelkist, bron: Thinkstock

Aardappelketen en sectorinnovatie

Lector: Peter Kooman CAH Vilentum

De aardappelsector ontwikkelt zich volop en staat voor nieuwe uitdagingen, zeker in Flevoland.


Lees meer

Deze ontwikkeling uit zich vooral door productinnovaties, zoals nieuwe aardappelproducten, marktverliezen en verduurzamen van de aardappelteelt, verwaarden van reststromen en biobased toepassingen. Door deze innovaties worden steeds hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling van nieuwe rassen en de productie van hoogwaardig kwalitatief pootgoed.

Bodem foto: Silo

Duurzaam bodembeheer

Lector: Dr. Gera van Os CAH Vilentum

Duurzaam bodembeheer is de basis voor de voedselproductie. Willen we in de toekomst kunnen blijven profiteren van onze bodem dan is krachtenbundeling van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen nodig.

Lees meer

Het nieuwe lectoraat heeft hierin een centrale rol. De lector zal een 'brugfunctie' vervullen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, om innovaties in de praktijk te stimuleren en te zorgen voor een structurele inbedding van de kennis in het onderwijs.

Kas, foto Silo

Duurzame Verbindingen in de Greenport

Lector: Olaf van Kooten Inholland

De Greenports zijn onze nationale tuinbouwclusters die met elkaar zorgen voor een kwart van het overschot van onze nationale betalingsbalans.

Lees meer

De kracht van deze conglomeraten is gelegen in de nauwe samenwerking tussen producenten, toeleveranciers, handel, service providers en export. Zij werken samen met de mainports Rotterdam en Schiphol. Hun internationale toppositie hebben zij te danken aan het continu innoveren middels kosten besparende maatregelen die de efficiëntie van het productieproces steeds weer verhoogde.

Veredeling, foto CAH

Green Biotechnology

Lector: Nelleke Kreike Inholland

Het lectoraat brengt de benodigde moleculaire en groene technische vaardigheden op onderwijs en onderzoek samen die de student een voorsprong oplevert om de stap te maken naar de veredelingssector.

Lees meer

Het lectoraat zoekt naar de verbinding tussen de (moleculaire) biotechnologie, de plantkunde, fermentatie- en kweektechnologie en veredelingstechnologie ten behoeve van toepassingen in zaadveredeling en Food & FlowersMeer lectoraten op gebied van plantenteelt:Bijengezondheid

Lector: Dr. Karin Steijven, Hogeschool Van Hall Larenstein (m.i.v. 15 sept. 2015).

De functie van de lector Bijengezondheid heeft een sterk verbindend karakter. De lector vormt een spin in het web tussen onderzoekers, docenten in het groene onderwijs, imkerij-organisaties, natuurbeschermers en andere belanghebbenden. Via praktijkgericht onderzoek draagt de lector en bijbehorende lectoraat bij aan verbetering van het beroepsgerichte onderwijs en innovatie in de beroepspraktijk.

Meer informatie

Integrale Voedsel- en productieketens

Lector: Woody Maijers Inholland

Een steeds kritischer consument, internationalisering en de inzet van informatietechnologie maken een nieuwe manier van managen noodzakelijk binnen de agri- en foodbusiness.

Het lectoraat Integrale voedsel- en productieketens ondersteunt de ondernemer door toegepast onderzoek te doen, dat aansluit op de vragen uit de praktijk. De lector en de kenniskring Integrale voedsel- en productieketens ontwikkelen gezamenlijk activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en advies.

Nieuwe teelttechnieken

IMG_1451.jpg

Lector: Ir. J.A.M. (Jasper) den Besten – HAS Hogeschool

Dit lectoraat richt zich op de toepassing van innovatieve technologie bij teelten om op termijn duurzame (zero emission) productie te realiseren.

Precisielandbouw

Drone Bron: Thinkstock

Lectoren: Corné Kempernaar / Corné Kocks  CAH Vilentum

Precisielandbouw geeft de ondernemer de technische mogelijkheid om duurzaam te produceren en te ondernemen en tegelijkertijd het bedrijfsresultaat te vergroten.

De enorme snelle technologische voorruitgang biedt veel kansen, maar gaat ook gepaard met een (groeiend) gebrek aan integratie tussen disciplines. En juist die integratie tussen disciplines is nodig om de kansen te benutten en integraal in te passen in bedrijfsvoering. Het lectoraat werkt met diverse partners samen aan praktische oplossingen voor de praktijk en kijkt zowel naar de akkerbouw als de veehouderij.

Laatste wijziging aan dit dossier:

15 september 2015