Dossier

Leermateriaal Plantgezondheid

In dit dossier vind je beschikbare lesmaterialen over Plantgezondheid.

Niet alle leermaterialen zijn openbaar toegankelijk. In een aantal gevallen moet je inloggen op de besloten community van Groen Kennisnet, zoals voor de lespakketten en andere leermaterialen van de Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC Raad.

Heb je geen account op de community, maar denk je dat je als docent van een groene onderwijsinstelling wel recht hebt op een account, neem dan contact op met de servicedesk van Groen Kennisnet.