Dossier

Lesmateriaal Plantenziektekunde

In het project 'lesmateriaal plantenziektekunde voor het Groene HBO' worden readers en interactieve digitale modules ontwikkeld over de morfologie, reproductie, detectie en bestrijding van plantenbelagers. Behandeld worden schimmels, oömyceten, bacteriën, nematoden, virussen, insecten en mijten.

Achterliggend idee is dat plantenziektekundige onderwerpen in het hbo niet meer als afzonderlijk vak gegeven wordt, maar dat deze onderwerpen als onderdeel van andere vakken aan de orde komen. De vakdocent plantenziektekunde in het groene hbo is daardoor aan het verdwijnen. Tegelijkertijd maakt een aantal studierichtingen een sterke groei door.

Docenten die een onderdeel plantenziektekunde geven, missen momenteel een geschikte syllabus. Veelal gebruiken ze materiaal dat gebaseerd is op verouderde syllabi van Wagningen University, dat bovendien niet toegesneden is op de hbo-student. Praktische context voor het toepassen van de kennis ontbreekt vaak.
Roest in peer
Roest in peer

Aanpak

Docenten van Wageningen University werken samen met hbo-docenten. Bij Wageningen University zijn up-to-date readers aanwezig voor eigen onderwijs, deze vormen de basis voor de nieuwe leermiddelen.

Lees meer

Hbo-docenten geven per onderdeel aan wat bruikbaar is, wat ontbreekt en wat teveel in detail gaat. WU-docenten passen informatie aan en beschrijven nieuwe wetenschappelijk ontwikkelingen. Hbo-docenten richten zich op de didactische aspecten. Daarna worden hoofdstukken getest op het hbo en desgewenst aangepast.


Meikever
Meikever

Lesmateriaal

Naast de Engelstalige readers en bijbehorende digitale leermodules, die beschikbaar worden gesteld aan docenten in het groene onderwijs, zijn de volgende vrij toegankelijke case-studies ontwikkeld:

Laatste wijziging aan dit dossier:

23 maart 2017