Dossier

Moestuinieren

Een moestuin aanleggen is leuk. Iedereen kan het. Je kunt een paar groenten en kruiden in je achtertuin kweken, maar je kunt het ook groter aanpakken: op een volkstuinencomplex of met de hele buurt in een buurtmoestuin.

In dit dossier vind je kennisbronnen. Hoe zet je de moestuin op? Wat doe je met de bodem? Hoe teel je de groenten? Welke ziekten en plagen komen voor?  En welke organisaties kunnen je verder helpen?

moestuin in september (wikimedia)

Volkstuinen

In veel plaatsen in Nederland zijn er volkstuinverenigingen. Bij die vereniging kun je een tuin huren. Vaak zijn die verenigingen aangesloten bij bijvoorbeeld het AVVN, organisatie voor hobbytuinders. Andere volkstuinders kunnen je vaak met raad en daad bijstaan.

bodem_onkruid.JPG

Bodem en bemesting

De bodem is het basismateriaal. Je moet weten met wat voor grond je te maken hebt: zand, klei of veengrond? Is de grond zuur? Of kalkrijk? En hoe is de voedingstoestand van de grond?

aardbei.JPG

Teelt

Hoe teel je aardbeien? Wanneer plant je je aardappelen? En hoe moet je spinazie zaaien? Voor elk gewas is er wel een uitgebreide teelthandleiding.

Teelthandleidingen

Meer teelthandleidingen

Ziekten en plagen

Planten kunnen ziek worden. Rupsen kunnen je koolplantjes opvreten, de bonen kunnen onder de luis komen en aardappelen kunnen ziek worden van de aardappelziekte. Hoe herken je het? En wat kun je er tegen doen?  Veel informatie vind je in de beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden.

Per gewas

Meer informatie

Buurtmoestuinen

Een buurt(moes)tuin is een openbaar toegankelijke tuin in de wijk, waar buurtbewoners samen bloemen, struiken, groenten, fruit en/of kruiden verbouwen en elkaar ontmoeten. Bewoners beheren de tuin zelf.

Organisaties en meer informatie

Organisaties

Informatie

Dossiers

Laatste wijziging aan dit dossier:

10 augustus 2018