Dossier

Mond- en Klauwzeer (MKZ)

In het voorjaar van 2001 was Europa in de ban van het Mond- en Klauwzeer (MKZ) virus. In februari werden in Engeland en Frankrijk besmettingen aangetroffen. Op 21 maart 2001 werd MKZ in Nederland vastgesteld. Het was voor het eerst sinds 1984 dat de ziekte weer in Nederland voor kwam. In Nederland werden vijfentwintig gevallen vastgesteld. Ruim 250.000 gezonde dieren werden geruimd. Ook in sociaal opzicht liet de ziekte zijn sporen na.

Welke dieren betreft het?

De ziekte kan zich snel verspreiden onder de veestapel. Runderen, varkens, geiten én schapen zijn gevoelig voor het MKZ-virus. Ook wilde zwijnen, herten, reeën en een aantal dierentuindieren kunnen de ziekte krijgen. Paarden, honden, katten en pluimvee zijn niet gevoelig voor MKZ. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

Ziekteverschijnselen

Mond- en klauwzeer kan bij zieke varkens en runderen de volgende ziektebeelden veroorzaken:

  • Plotselinge kreupelheid
  • Lusteloosheid en geen eetlust
  • Hoge koorts
  • Blaren op de bek of in de tussenklauwspleet
  • Sterfte bij jonge dieren

Diagnose

Een redelijk betrouwbare diagnose kun je stellen aan de hand van de uiterlijke ziekteverschijnselen. Pas in het laboratorium kun je een definitieve diagnose stellen. Ook andere evenhoevige dieren, zoals geiten, schapen, en ook dromedarissen kunnen er ziek van worden.

Gevolgen

Infectieziekten die als gevolg van MKZ ontstaan kunnen blijvende gevolgen hebben. Een voorbeeld hiervan is mastitis bij koeien. Of de infectieziekte vanzelf over kan gaan, is nog niet duidelijk. Er wordt nog steeds onderzoek aan gedaan, en er worden nog steeds nieuwe vaccins gevonden.

Bron: Digilin

Virus

Het Mond- en klauwzeervirus kent zeven verschillende serotypen en minimaal zestig subtypen. Het mond- en klauwzeervirus kan zich heel snel verspreiden. Via dier-dier- en dier-mens-diercontact. Daarnaast kan het virus zich ook via de lucht verspreiden. Een doorgemaakte infectie met het ene type geeft geen bescherming tegen een infectie met het andere type.

Laatste wijziging aan dit dossier:

30 december 2019

Foto: Thinkstock