Dossier

Multifunctionele landbouw

Multifunctionele landbouw houdt het platteland leefbaar door meer en nieuwe (economische) activiteiten te ontplooien zoals bijvoorbeeld recreatie, zorg, streekproducten, educatie, agrarische kinderopvang en natuur.

foto_mgevingsgericht_ondernemen.jpg

Organisaties en informatie

Ondernemers in de multifunctionele landbouw zijn innovatief. Ze ontwikkelen veel kennis en willen dit graag delen. Dat doen ze in diverse netwerken en organisaties bijvoorbeeld op het gebied van zorglandbouw, agrarische kinderopvang, recreatie of educatie.

image00000335.jpg

Multifunctionele Landbouw in Nederland

De multifunctionele landbouw combineert verschillende functies op het boerenbedrijf: een agrarische tak met bijvoorbeeld huisverkoop, boerderij-educatie of zorglandbouw. Deze sector vormt met een half miljard euro omzet inmiddels een sterke economische drager van het platteland.

Lees meer

De titel 'Meer dan boeren alleen' van uitgever Roodbont geeft aan dat er activiteiten plaatsvinden op de boerderij náást de agrarische productie. Maar ook dat de agrariërs altijd ondernemen in verbinding met anderen, dus niet alléén. Dit vindt u ook terug in de opbouw van dit boek. Naast thematische informatie zijn enkele aansprekende dubbelportretten opgenomen. Verder worden de deelsectoren binnen de multifunctionele landbouw stuk voor stuk belicht.

Publicaties

s960x720_bdca172e0fa1baac9bbee24ae911889f.jpg

Leermateriaal

Het programmateam Multifunctionele Landbouw van de Groene Kenniscoöperatie heeft tussen 2008 en 2013 veel lesmateriaal ontwikkeld voor Groen Onderwijs waarbij intensief samenwekrt werd met onderzoekers van Wageningen UR, Taskforce Multifunctionele Landbouw en groene onderwijsinstellingen, zoals het spel 'Meer met multifunctionele landbouw'


Lees meer

Leermateriaal vmbo en mbo

Leermateriaal hbo

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Laatste wijziging aan dit dossier:

29 augustus 2017

Foto: Taskforce Multifunctionele Landbouw