Dossier

Natuurondernemerschap en Toerisme binnen het Groene Onderwijs (NatureToGO)

Overheidsfinanciering voor natuurbehoud en ontwikkeling is de laatste jaren onder druk komen te staan. Natuurbeschermingsorganisaties kijken daarom naar nieuwe vormen van ondernemerschap om natuurbehoud ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Daarnaast wordt natuur steeds vaker naar voren geschoven als alternatieve economische drager voor (voormalige) agrarische gebieden die kampen met drastische economische en demografische veranderingen.
In beide gevallen zijn innovatieve verdienmodellen voor natuur nodig. Verdienmodellen die inspelen op zowel sociale, economische als ecologische factoren die in een rol spelen in het landschap.

Dit dossier wordt niet meer bijgehouden

Inleiding

Om deze ontwikkeling te ondersteunen maken we binnen het Groene Hoger- en Middelbaar Beroepsonderwijs een koppeling tussen natuurbehoud en ondernemerschap. Er is daarbij een behoefte ontstaan aan handvatten die studenten kunnen gebruiken bij het ontwerpen van nieuwe verdienmodellen voor natuurbehoud en -ontwikkeling waarin mens, natuur en economie met elkaar verbonden worden.

Information about Nature Entrepreneurship in English

Business Model CANVAS. Bron: Martijn Felder

Handleiding natuurondernemen

In deze handleiding staan handvatten om verdienmodellen voor natuur te ontwerpen. Daarnaast laten we verschillende inzichten zien over natuur en landschap, onderzoekmethodes, analysemethodes en evaluatiemethodes. Samen vormen deze inzichten en methodes de kennis en vaardigheden die een komende generatie natuurondernemers kan gebruiken voor hun innovatieve verdienmodellen voor natuurbehoud en -ontwikkeling.

Lees meer

De handleiding kan gebruikt worden in onderwijsmodules die betrekking hebben op natuurbehoud en -ondernemerschap. Behalve de handvatten en inzichten staan er verschillende opdrachten en kennisvragen in. Studenten kunnen de documentaire en achterliggende interviews gebruiken bij oefeningen in het maken van een omgevingsanalyse en het inzichtelijk maken van de complexiteit aan actoren en factoren die een rol spelen in het landschap.

Ook ondernemers kunnen er gebruik van maken tijdens het daadwerkelijk ontwerpen van verdienmodellen.

In de handleiding wordt verschillende keren ingespeeld op de documentaire “Rewilding Europe: the case of Western Iberia” die ook in het kader van dit project is ontwikkeld.

Daarnaast verwijst de handleiding naar een groot aantal praktische voorbeelden, trends en andere achtergrondinformatie met betrekking tot natuurbehoud en -ondernemerschap.

Documentaire

In de introductiefilm komen verschillende belanghebbenden aan het woord. Zij bespreken hun ideeën over de toekomst van het West-Iberische landschap, hun visie op natuurbehoud en een mogelijke koppeling met ondernemerschap. Ook komen er een aantal sociaaleconomische en ecologische problemen naar voren waar natuurondernemers in het West-Ibersiche’ landschap mee te maken hebben.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees meer

Een verzameling beeldmateriaal over één van de pilot-projecten van ‘Rewilding Europe’ in ‘Western-Iberia’, gemaakt door I Camera You Productions en geïnspireerd op Loes Witteveen’s (2009) PhD thesis: The Voice of the Visual: Visual Learning Strategies for Problem Analysis, Social Dialogue and Mediated Participation. Het functioneert als voorbeeld-casus over nieuwe natuurontwikkelingen waarbij nagedacht wordt over alternatieve verdienmodellen.


Naast deze introductiefilm vind je hier 12 in beeld gebrachte interviews terug. In deze interviews lichten de belanghebbenden hun kijk op het landschap, natuurbehoud en ondernemerschap verder toe. Studenten kunnen de documentaire en achterliggende interviews gebruiken bij oefeningen in het maken van een omgevingsanalyse en het inzichtelijk maken van de complexiteit aan actoren factoren die een rol spelen in het landschap. De documentaire en in beeld gebrachte interviews zijn gemaakt door "I Camera You productions".

Laatste wijziging aan dit dossier:

26 juni 2014

Foto: Martijn Felder