Dossier

Onderwijsdagen Veehouderij

Vanaf 2007 organiseert het Onderwijsvernieuwingsprogramma Dier een onderwijsdag voor veehouderijdocenten in samenwerking met het Productschap voor Zuivel (PZ) en Wageningen UR. In 2014 heeft het UDV (Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij) de taak van PZ overgenomen en deze taak is nu belegd bij het CIV. Op deze dagen worden in workshops de nieuwste onderzoeken en projectresultaten vanuit onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd.

De presentaties leveren samen een schat van informatie op, die in dit dossier per thema gerangschikt zijn.

.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Laatste wijziging aan dit dossier:

8 november 2019

Foto: Thinkstock