Honden welzijn. Bron: geen idee

Dossier

Onderwijsmateriaal plantenfysiologie

Docenten maakten in het onderwijs gebruik van een serie artikelen over plantenfysiologische processen die Ep Heuvelink en Tijs Kierkels schreven voor vakblad ‘Onder Glas’. In die artikelen legden ze het verband tussen processen als ademhaling, waterhuishouding of transport in de plant en de toepassing in de teelt.

Losse vakbladartikelen zijn geen leermiddelen. Docenten hebben behoefte aan interactief en samenhangend materiaal over processen die zich in de plant afspelen: teeltfactoren en teeltsturing, ontwikkelingsfysiologie, vermeerdering, hormonen, kwaliteit en plantgezondheid.

Projectinformatie

In 2009 startte het Wurks project ‘Onderwijsmateriaal Plantenfysiologie’ onder leiding van Ep Heuvelink van de leerstoelgroep Tuinbouwketens. Doel van het project is ontwikkeling van overzichtelijk lesmateriaal. Tegelijkertijd werkten docenten in een kigo-project 'Top Tuinbouw' aan ontsluiting van kennis op het gebied van teeltechniek bij de gesloten teelten voor ondernemers, onderzoek, voorlichting en onderwijs.

Lees meer

In het kader van dit project werkten ze in een klankbord- en testgroep mee aan de ontwikkeling van onderwijsmateriaal voor plantenfysiologie. Het Ontwikkelcentrum zorgde voor verrijking met animaties en ontsluiting via de ECC.

basiscursus_plantenfysiologie.jpg

Lesmateriaal

De gerealiseerde 38 leereenheden zijn gebaseerd op een artikelenreeks over plantenfysiologische processen. Bij de opzet van het lesmateriaal is van die actuele kennis uitgegaan: hoe kun je deze het beste overdragen? Van de artikelen zijn lesstofdelen gemaakt waarbij het Ontwikkelcentrum animaties toevoegde en lette op onderwijskundige aspecten.

Lees meer

De 38 leereenheden hebben de volgende opbouw:

  • inleiding: beschrijving van een situatie uit de dagelijkse praktijk
  • voorkennis: hierin wordt verwezen naar leerarrangementen die noodzakelijk zijn om kennis van te hebben
  • informatie: op twee niveaus wordt kennis aangeboden, namelijk basisstof en verdiepende stof
  • achtergronden en links: bevat verwijzingen naar digitale bronnen op internet

Om onderstaande leermiddelen te kunnen gebruiken, moet je beschikken over een abonnement op de lesmaterialen van het Ontwikkelcentrum. Je moet inloggen met je Entreeaccount: kies het rechter inlogscherm voor schoolaccount.

Geen toegang? Neem contact op met het Ontwikkelcentrum.


Basiskennis plantenfysiologie

Klimaat

Bodem en bemesting

Groei

Teelt

Plantgezondheid

Over WURKS

Het Programma WURKS (Wageningen UR Knowledge Sharing) van Wageningen UR wil Wageningse kennis ontsluiten voor Groen Onderwijs. Het kan gaan om kennis van Wageningen University en de onderzoeksinstituten van Wageningen UR (DLO). 

Lees meer

WURKS financiert de inzet van leerstoelgroepen en onderzoeksinstituten van Wageningen UR. De maximum subsidie voor personele en materiële kosten van Wageningen UR is € 70.000 euro per project. Meer informatie www.wurks.wur.nl

Betrokken instellingen

shutterstock_8070070_aardappel_ruggenteelt.jpg

E-module fotosynthese

De engelstalige introductiecursus fotosynthese is door Wageningen University & Research ontwikkeld voor bachelorstudenten in het hoger onderwijs. De cursus legt de basisprincipes van fotosynthese uit. Aan de orde komen onder andere morfologie, pigmenten, fotosynthese, atp-synthese, suiker en zetmeel. De module is vrij toegankelijk.

Laatste wijziging aan dit dossier:

22 november 2018