Onkruiden op verharding  Foto: Silo

Dossier

Onkruidbestrijding op verhardingen


De makkelijkste en goedkoopste manier om onkruid te bestrijden is het spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden). Nadeel is dat veel van deze bestrijdingsmiddelen afspoelen naar het oppervlaktewater. Dit is nadelig voor de planten en dieren, maar ook voor de productie van drinkwater.

Door toepassing van alternatieve, niet-chemische of preventieve maatregelen kan bespaard worden op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar dit leidt wel tot toename van kosten en energiegebruik.