Dossier

Regioleren voor leidinggevenden

Op tactisch niveau vergt het regioleren allerlei procesmatige aanpassingen. Op strategisch niveau moet regioleren onderdeel worden van de visie op onderwijs.

Tactisch niveau: teamleiders en coördinatoren

Het middenmanagement op de onderwijsinstellingen is een belangrijke factor in het succes van het regioleren. Als het middenmanagement niet meewerkt dan kan in belangrijke mate niet worden voldaan aan de voorwaarden voor het regioleren. Om een idee te krijgen welke stappen er allemaal moeten worden ondernemen, kan een voorbeeld van een stappenplan helpen.

Lees meer

Om regioleren vorm te geven, moeten er verschillende aanpassingen in het rooster worden gemaakt. Studenten van verschillende richtingen en wellicht van verschillende scholen, gaan immers met elkaar samenwerken aan opdrachten. Hoe je als school dit het beste kunt inrichten hangt van veel aspecten af. Klik hier om te achterhalen hoe andere scholen dit inrichten. En klik hier om een kijkje te nemen in een jaarrooster.

Ook voor de docent verandert er veel. Om samen te werken met de kenniswerkplaats en om regioleren vorm te geven moeten er verschillende rollen worden vervuld. Om meer zicht te krijgen op de verschillende rollen in en om een kenniswerkplaats, klik hier of lees de brochure 'Doceren in Regioleren'.

Strategisch niveau: besturen

Op strategisch niveau moet regioleren onderdeel worden van de visie op onderwijs. Dat kan betekenen dat de school wil bijdragen aan regionale transitie, maar het kan ook betekenen dat de school meer projecten in de regio wil doen.

Lees meer

Het is noodzakelijk dat onderwijsinstellingen zich een visie vormen op wat regioleren voor hen kan en gaat betekenen. Deze visie kan tot stand komen door de poster Regioleren te bestuderen. Voor een voorbeeld van een visie, klik hier. Deze visie moet ook gestalte krijgen in het kader van HCA van de Topsectoren.- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

coverboek_530x357_239x160.jpg

Ruimte voor regioleren

Het boek 'Ruimte voor regioleren in groen onderwijs' gaat over verleden, heden en vooral de toekomst van het groen onderwijs. Over het ontwerp van de groene school

Lees meer

Het landbouwonderwijs (tegenwoordig groen onderwijs) heeft een rijke historie waarin het als onderdeel van het landbouwkennissysteem een belangrijke bijdrage leverde en nog steeds levert aan het succes van onze agrosector.

Heroriëntatie

Het boek (160 pagina's) werd uitgegeven door Silo en verscheen eind 2014. Aanleiding was de constatering dat het groen onderwijs op een kantelpunt verkeert. De centrale aansturing van de overheid – tegenwoordig het Ministerie van Economische Zaken – maakt plaats voor het zoeken naar nieuwe verdienmodellen en oriëntatie op de regio. Cross-overs tussen agro en andere sectoren en de mismatch tussen de vraag van de groene arbeidsmarkt en het aanbod van afgestudeerden vragen om een heroriëntatie. Bij Terra is dat proces al twee jaar geleden in gang gezet met regioleren. Wellantcollege heeft zich daarbij aangesloten.

Verleden, heden en toekomst

In het nieuwe regioleren zijn belangrijke kenmerken uit het verleden van ons landbouwkennissysteem terug te zien. Om dat inzichtelijk te maken, hebben 21 auteurs – bestuurders, onderzoekers en vernieuwers – in hun bijdragen de ontwikkelingsgang van deze bijzondere onderwijssector beschreven en een deel van de nabije toekomst in beeld gebracht. Het boek werd in eind december 2014 in een oplage van 700 exemplaren verspreid. Nu de uitgave online staat kan iedere geïnteresseerde van de inhoud kennisnemen.

Het boek is digitaal beschikbaar.

Laatste wijziging aan dit dossier:

9 april 2015

Foto: brochure Doceren in Regioleren