Dossier

Regioleren voor studenten en docenten

Op operationeel niveau gebeurt het werk. Daar worden de projecten uitgevoerd. Wat ondersteunt het leerproces?

De studenten komen met een echte kennisvraag uit de regio de school binnen en gaan niet met een opdracht van de docent de regio in.

Leerwinst vastleggen

Regioleren is geen lineair proces dat op vaste momenten wordt afgetoetst met cijfers. Tijdens de opleiding verzamelt de student alle leerresultaten in zijn/haar portfolio.

Coaching

De docent-coach volgt de student i.p.v. andersom en helpt bij talentontwikkeling. De docent-coach is een rolvaste conceptdrager en coacht bedrijfsmatig naar de leerofferte toe en van de leerofferte af; afspraak is afspraak.

Leeroffertes

Afspraken worden vastgelegd in een leerofferte met daarin producten en diensten voor de opdrachgever(s) en leerwinst(werkprocessen) voor de studenten.

Bedrijfsmatig werken

De studenten zijn betrokken bij de vraagarticulatie (opdrachtformulering) met de echte vraageigenaar en bij het keuzeproces (go/no go). De student zit in een rol/functie en voelt zich mede-eigenaar bij de bedrijfsvoering.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

coverboek_530x357_239x160.jpg

Ruimte voor regioleren

Het boek 'Ruimte voor regioleren in groen onderwijs' gaat over verleden, heden en vooral de toekomst van het groen onderwijs. Over het ontwerp van de groene school van morgen vanuit het besef dat de geleerde lessen uit het verleden niet genegeerd mogen worden.

Lees meer

Het landbouwonderwijs (tegenwoordig groen onderwijs) heeft een rijke historie waarin het als onderdeel van het landbouwkennissysteem een belangrijke bijdrage leverde en nog steeds levert aan het succes van onze agrosector.

Heroriëntatie

Het boek (160 pagina's) werd uitgegeven door Silo en verscheen eind 2014. Aanleiding was de constatering dat het groen onderwijs op een kantelpunt verkeert. De centrale aansturing van de overheid – tegenwoordig het Ministerie van Economische Zaken – maakt plaats voor het zoeken naar nieuwe verdienmodellen en oriëntatie op de regio. Cross-overs tussen agro en andere sectoren en de mismatch tussen de vraag van de groene arbeidsmarkt en het aanbod van afgestudeerden vragen om een heroriëntatie. Bij Terra is dat proces al twee jaar geleden in gang gezet met regioleren. Wellantcollege heeft zich daarbij aangesloten.

Verleden, heden en toekomst

In het nieuwe regioleren zijn belangrijke kenmerken uit het verleden van ons landbouwkennissysteem terug te zien. Om dat inzichtelijk te maken, hebben 21 auteurs – bestuurders, onderzoekers en vernieuwers – in hun bijdragen de ontwikkelingsgang van deze bijzondere onderwijssector beschreven en een deel van de nabije toekomst in beeld gebracht. Het boek werd in eind december 2014 in een oplage van 700 exemplaren verspreid. Nu de uitgave online staat kan iedere geïnteresseerde van de inhoud kennisnemen.

Het boek is digitaal beschikbaar.

Laatste wijziging aan dit dossier:

5 februari 2016