Dossier

Toekomst voor de iep

De iep was aan het begin van de 20e eeuw de belangrijkste laanboom van Nederland. Nadat de iep aangetast werd door iepziekte, is het belang van de iep als laanboom afgenomen. Groenbeheerders hadden weinig vertrouwen meer in deze laanboom.

Toch is de iep een ideale laan- en straatboom die in grote delen van Nederland niet gemist kan worden. Inmiddels zijn er nieuwe rassen (cultivars) ontwikkeld met een veel hogere resistentie tegen de iepziekte. Recent onderzoek laat zien dat het met deze cultivars weer heel goed mogelijk is om iepen te planten.

Herstel van het vertrouwen in de iep is het doel van het project 'Toekomst voor de iep', een initiatief van onder meer Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Alterra (onderdeel van Wageningen UR), overheden en bedrijven. In dit dossier vind je informatie over de iep en over de resultaten van het onderzoek in de afgelopen jaren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan