Iepen in Amsterdam, foto: Jelle Hiemstra

Dossier

Toekomst voor de iep

De iep was aan het begin van de 20e eeuw de belangrijkste laanboom van Nederland. Nadat de iep aangetast werd door iepziekte, is het belang van de iep als laanboom afgenomen. Groenbeheerders hadden weinig vertrouwen meer in deze laanboom.

Toch is de iep een ideale laan- en straatboom die in grote delen van Nederland niet gemist kan worden. Inmiddels zijn er nieuwe rassen (cultivars) ontwikkeld met een veel hogere resistentie tegen de iepziekte. Recent onderzoek laat zien dat het met deze cultivars weer heel goed mogelijk is om iepen te planten.

Herstel van het vertrouwen in de iep is het doel van het project 'Toekomst voor de iep', een initiatief van onder meer Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Alterra (onderdeel van Wageningen UR), overheden en bedrijven. In dit dossier vind je informatie over de iep en over de resultaten van het onderzoek in de afgelopen jaren.

iep_havengebied.jpg

Project

In 2006 is het project 'Toekomst voor de Iep' begonnen op initiatief van PPO, Alterra, de gemeente Amsterdam en Boomkwekerij de Bonte Hoek (nu Noordplant Kwekerijen). Er zijn verschillende activiteiten ondernomen:


Lees meer

 • Toetsing van verschillend klonen op hun resistentie voor iepziekte
 • Gebruikswaardeonderzoek
 • Onderzoek naar vermeerderingsmogelijkheden
 • Monitoring van verschillende iepenbeplantingen
 • Verspreiding van de informatie

Inmiddels zijn de onderdelen Resistentietoetsing en Vermeerderingsmogelijkheden afgesloten. De onderdelen Gebruikswaardeonderzoek en Monitoring iepenbeplantingen worden echter voortgezet.

Meer informatie:
Iepen Bron: Still uit YouTube Film

Toekomst voor de iep

De iep is in Nederland bij uitstek geschikt als laan- en straatboom. Iepen zijn goed bestand tegen (zee)wind, ze verdragen strooizout en beschadigingen goed en zijn geschikt als stadsboom. Een goede vervanger van de iep is er niet. Maar de iep is gevoelig voor iepziekte.


Lees meer

De iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel (Ophiostoma ulmi) en overgebracht door de iepenspintkever of via de wortels. De opkomst van deze ziekte na de eerste wereldoorlog, zorgde voor grote problemen. Een agressievere vorm van de schimmel (nieuw geïntroduceerde soort Ophiostoma novo-ulmi)  zorgde vanaf de jaren zeventig voor een tweede epidemie. Miljoenen bomen zijn door de iepziekte sinds het begin van vorige eeuw verdwenen, zo'n 90% in totaal.

Met de komst van meer resistente klonen kan de iep weer aangeplant worden.

Meer informatie:


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

iep_floriade.jpg

Resistentie

Vanaf de jaren zeventig kwamen er geleidelijk klonen met toenemende mate van resistentie beschikbaar. 'Columella' was de eerste Nederlandse iepenkloon met een zeer hoog resistentieniveau. Deze recent uitgegeven klonen zijn in de afgelopen jaren getest en onderling vergeleken. Daaruit kwam het onderstaande praktijkadvies.

Lees meer

Hoge resistentie:

 • Columella

Voldoende resistent:

 • Resista iepen
 • Lobel
 • Plantijn
 • Clusius
 • Groeneveld
 • Pioneer
 • Homestead

Minder resistent (niet bij hoge infectiedruk)

 • Dodoens
 • Ulmus laevis

Meer informatie:

iepenspintkever-3.jpg

Monitoring Iepenbeplantingen

In dit nieuwe project wordt in samenwerking met gemeenten de gebruikswaarde van de nieuwe iepenrassen als straatboom onderzocht. De iep is waardevol als straatboom omdat de iep een weinig eisende boom is, heel oud kan worden en een transparante kroon heeft.

Lees meer

Daartoe is in samenwerking met gemeenten een netwerk van proefbeplantingen aangelegd waarin de ontwikkeling van deze rassen over een periode van minimaal 5 jaar wordt gevolgd. In 2014 droegen de volgende gemeenten bij aan dit netwerk: Amsterdam (2x: centrale stad en gezamenlijke stadsdelen), Westland, Deventer, Boxtel, Rotterdam, Den Haag en Apeldoorn.

Meer informatie:


Laatste wijziging aan dit dossier:

11 april 2019