Dossier

Vakbekwaam beschermen op het bedrijf

Vrijwel alle aoc’s bieden de module gewasbescherming aan, waarmee studenten en cursisten hun vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming (licentie A) kunnen behalen. In deze lesmodules komt alle apparatuur aan bod.

Dit dossier wordt niet meer onderhouden.

In het het kader van het kigo-project 'Gewasbeschermen op het bedrijf' hebben docenten van vier aoc's (Clusius College, Edudelta College, AOC de Groene Welle en AOC Oost) in samenwerking met het Ontwikkelcentrum lesstof ontwikkeld. De lesstof is digitaal beschikbaar.

Lesmodules

Er zijn zes leereenheden over de verschillende apparatuur die bij gewasbescherming kan worden ingezet. De indeling is gemaakt op het type spuit-apparaat:

Elke leereenheid bevat filmpjes, informatie, opdrachten en bronnen & links en drie toetsen, een sectorspecifieke en twee algemene toetsen.

Alternaria aardappel Bron:PPO

Competentiegericht onderwijs

De leermiddelen bevatten sectoroverstijgende informatie over bijvoorbeeld onkruiden, etiketten en veiligheidsvoorschriften.

De leermiddelen zijn zo opgezet dat leerlingen in een praktijksituatie op het bedrijf zelfstandig de opdrachten uit kunnen voeren. Daarnaast kunnen de leermiddelen ook op school gebruikt worden waarbij de leerlngen in klasseverband zelfstandig werken.Vakbekwaamheidsbewijs

Pasje 2012 Bron: Bureau Erkenningen

Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een 'bewijs van vakbekwaamheid' - ook wel spuitlicentie genoemd - nodig voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen.

Het vakbekwaamheidsbewijs 'Uitvoeren gewasbescherming' is bedoeld voor agrarisch ondernemers, werknemers, bedrijfsleiders en hoofden van plantsoenendiensten die beroepsmatig:


  • zelf bestrijdingen uitvoeren of laten uitvoeren, door werknemers, op eigen terreinen;
  • landbouwbestrijdingsmiddelen in bezit of opslag hebben.

Ondernemers in de agrarische sector van bedrijven waar chemische middelen worden ingezet en die geboren zijn op of na 1 januari 1996, moeten in in het bezit zijn van het vakbekwaamheidsbewijs 'Bedrijfsvoeren gewasbescherming'.

De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid om het gebruik en de afhankelijkheid van chemische bestrijdings-middelen te verminderen.

Sinds september 2007 is wettelijk verankerd dat geïntegreerde gewasbescherming uitgangspunt van werken is. Gebruikers kunnen licentiehouder worden door een examen af te leggen en eventueel een cursus gewasbescherming te volgen bij een aoc. Een licentie is vijf jaar geldig.

Meer informatie

Laatste wijziging aan dit dossier:


4 maart 2015

Bron Introfoto: Shutterstock