Dossier

Veehouderij en luchtkwaliteit

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wil dat de Nederlandse veehouderij produceert met respect voor mens, dier en milieu waar ook ter wereld. Hieruit vloeit het vergaand minimaliseren voort van de verliezen naar de lucht in de vorm van ammoniak, geur, fijnstof, lachgas en methaan.

Om dit doel te bereiken vindt al ruim 25 jaar onderzoek plaats naar de processen en factoren die ten grondslag liggen aan deze verliezen. Dit heeft geresulteerd in inzichten om deze verliezen te verminderen en zodoende de Luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De resultaten staan in dit dossier gebundeld naar emissiebron.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Actueel