Foto: Livestock Research Wageningen UR

Dossier

Veehouderij en luchtkwaliteit

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wil dat de Nederlandse veehouderij produceert met respect voor mens, dier en milieu waar ook ter wereld. Hieruit vloeit het vergaand minimaliseren voort van de verliezen naar de lucht in de vorm van ammoniak, geur, fijnstof, lachgas en methaan.

Om dit doel te bereiken vindt al ruim 25 jaar onderzoek plaats naar de processen en factoren die ten grondslag liggen aan deze verliezen. Dit heeft geresulteerd in inzichten om deze verliezen te verminderen en zodoende de Luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De resultaten staan in dit dossier gebundeld naar emissiebron.

Koe met oorflappen

Emissies uit stallen

Gasvormige emissies uit stallen zijn afkomstig van de dieren zelf (methaan) en vanuit de mest en de urine (ammoniak, lachgas, methaan, geur). Daarnaast kan uit de stal nog fijn stof emitteren. De stalemissies zijn gerangschikt naar diersoort

Metingen-veldemissiesGroot.jpg

Veldemissies

Bij het toedienen van dierlijke mest op grasland en bouwland treden gasvormige emissies op zoals lachgas-, geur en ammoniakemissie. Lees meer

Laatste wijziging aan dit dossier:

20 december 2019


Bron introfoto: Livestock research Wageningen UR