Dossier

Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen

Het is wettelijk voorschrift dat werken met gewasbeschermingsmiddelen geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De Arbowet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden verplichten werkgevers en werknemers zorgvuldig om te gaan met deze middelen. Hoe doe je dat?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

In dit dossier vind je achtergrondinformatie, cases en presentaties. In dit dossier vind je presentaties en materiaal van de studiedag voor docenten die de sturugroep Gewasbescherming in 2015 organiseerde. Daarnaast vind je er ook andere informatiebronnen over veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen.