Foto: Thinkstock

Dossier

Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen

Het is wettelijk voorschrift dat werken met gewasbeschermingsmiddelen geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De Arbowet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden verplichten werkgevers en werknemers zorgvuldig om te gaan met deze middelen. Hoe doe je dat?

Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen stond op 19 juni 2015 centraal op de studiedag gewasbescherming voor docenten. De Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC Raad organiseerde die dag met ondersteuning van het Onderwijs Vernieuwings Programma (OVP). In dit dossier vind je achtergrondinformatie, cases en presentaties. In dit dossier vind je presentaties en materiaal van de studiedag voor docenten van 19 juni 2015 in Bleiswijk. Daarnaast vind je er ook andere informatiebronnen over veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen.