Dossier

Verdienmodellen natuur

Natuur levert geld op, maar dat geld komt lang niet altijd bij natuurbeheerders terecht. Via verschillende projecten wordt daarom gewerkt aan nieuwe verdienmodellen voor het natuurbeheer.

Dit dossier wordt niet meer onderhouden.

Vaak hangen die verdienmodellen samen met zogenaamde ecosysteemdiensten, zoals het leveren van hout, maar ook rust en bescherming tegen klimaatverandering zijn diensten die door natuur geleverd worden. In dit kennisdossier een grof overzicht van de kennis op dit gebied.