Dossier

Voeding & voorlichting

De vakexpert voeding en voorlichting is expert op het gebied van voedselveiligheid, voedselkwaliteit en voorlichting en zorgt ervoor dat voeding een bijdrage levert aan de gezondheid van mensen en hun omgeving. De belangrijkste taak is klanten adviseren over het gebruik of de productie van voeding. Hij/zij op de hoogte van economische, politieke en culturele ontwikkelingen en past zijn of haar advies hierop aan. De vakexpert voeding en voorlichting heeft kennis van de hele voedingsketen, van productie tot consumptie.

Dit dossier is bedoeld om als input te dienen voor het onderwijs op mbo niveau. Docenten kunnen de informatie in dit dossier gebruiken bij het geven van hun lessen.