Dossier

Voeding & voorlichting

De vakexpert voeding en voorlichting is expert op het gebied van voedselveiligheid, voedselkwaliteit en voorlichting, en adviseert klanten over het gebruik of de productie van voeding. De vakexpert voeding en voorlichting heeft kennis van de hele voedingsketen, van productie tot consumptie.

Dit dossier is bedoeld voor het onderwijs op mbo-niveau. Docenten kunnen informatie in het dossier gebruiken bij hun lessen.