Voedsel in afvalbak, foto: Shutterstock

Dossier

Voedselverspilling

Voedselverspilling gaat veel verder dan de restjes die thuis in de afvalbak verdwijnen. In de hele keten verdwijnt voedsel door verlies of verspilling. Wereldwijd gaat het om 1,3 miljard ton per jaar, dit is een derde deel van al het geproduceerde voedsel.

Met een groeiende wereldbevolking, klimaatverandering
en toenemende schaarste aan grondstoffen en energie, neemt het bewustzijn
rondom voedselverlies en – verspilling toe. Groen Kennisnet presenteert in dit
dossier feiten, initiatieven, bronnen en leermaterialen.