Dossier

Vragen over zagen

Veel bosbezoekers staan kritisch tegenover houtoogst. En wie aan de motorzaag staat, kan lastige vragen verwachten. Wat kun je als bosbouwer in zo’n geval het beste doen?

Dit dossier wordt niet meer onderhouden.

Daar sta je dan. Druk aan het werk een lastige opstand, die bovendien snel af moet. Staat er plotseling een boze recreant voor je neus. “Waar ben je nu helemaal mee bezig.” Tja, lastig. En het vervelende is: er zijn tig onderzoeken gedaan naar het draagvlak voor natuurbescherming en hoe om te gaan met recreanten. Maar wat een motorzager, met recreanten aan moet…

Dit dossier probeert daar verandering in te brengen. Het stuk is vooral bedoeld voor bosbouwers die bij aannemers werken. Hier wordt in drie stappen uitgelegd hoe om te gaan met kritische bezoekers. Maar, natuurlijk is de praktijk altijd anders. Dus ervaringen zijn meer dan welkom.

Rapporten

Stap 1. Helm af, motorzaag uit

Al heb je het nog zo druk, neem even tijd voor een recreant. Zet je motorzaag uit, doe je helm af en sta hem te woord. De recreant voelt zich zo serieuzer genomen dan wanneer je alleen oog voor je werk hebt.

hout_silo.JPG

Stap 2. Vertel waarom, maar ga niet in discussie

Bijna al het aannemingswerk gebeurt via de Gedragscode bosbeheer. Als de gedragscode wordt opgevolgd, houden aannemer en opdrachtgever rekening met de natuur.

Lees meer

Vertel het als je de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer toepast en leg uit waarom je dit werk doet. Heb nooit het gevoel: ik zal het wel even uitleggen, maar neem de bezoeker serieus. Zij zijn begaan met het bos en dat is goed. De gedragscode 2010-2015 geldt voor onbepaalde tijd. Begin 2019 waren belanghebbenden nog in gesprek om een nieuwe gedragscode op te stellen (nog zonder resultaat).

IM001325.jpg

Stap 3. Verwijs door

Uiteindelijk weet de beheerder/opdrachtgever precies waarom op welke plaats geblest is. Verwijs indien nodig door naar de opdrachtgever. Zorg dat je altijd een visitekaartje of telefoonnummer van de opdrachtgever bij je hebt.

Argumenten voor houtoogst

Er is veel behoefte aan hout, als we hier hout oogsten, hoeft er minder uit het tropisch regenwoud te komen. Het Nederlandse bos is bijna overal aangelegd voor productie.

Lees meer

  • Het Nederlandse bos is niet natuurlijk, omdat het in veel gevallen aangeplant is voor de productie. Juist door af en toe een boom weg te halen, zorg je voor meer variatie. Op sommige plaatsen blijven de bomen dicht bij elkaar staan, terwijl je op een andere plaats voor meer ruimte zorgt. Hiermee vergroot je de variatie en dat is goed voor veel dieren.
  • Door te oogsten kun je zorgen voor een afwisselende soortcombinatie. Doe je dit niet, dan zal in veel gevallen één soort overheersen. Zonder dunningen zouden zomereiken het bijvoorbeeld nog moeilijker hebben.
  • Bijna al het Nederlandse bos is aangeplant. Dit zorgt dat veel bomen dezelfde leeftijd hebben en allemaal naar het licht toe groeien. Hierdoor krijg je dunne stammetjes en hoge bomen. Als je er een paar tussenuit zaagt krijgen de bomen meer ruimte, waardoor de stammen dikker worden. Dit zorgt ervoor dat de bomen beter tegen storm kunnen. (Dit effect treedt pas na een tijd op; in eerste instantie wordt het bos juist gevoeliger voor storm.)
  • Houtoogst hoort bij een goed beheer van de Nederlandse bossen, opinieartikel Trouw, april 2019.

Laatste wijziging aan dit dossier:

22 mei 2019