Dossier

Welzijn paarden

Huidige schattingen geven aan dat we in Nederland tussen de 300.000 en 500.000 paarden hebben. Het paard is een zogenaamd ‘multi-purpose’ dier, dat, in tegenstelling tot de landbouwhuisdieren in Nederland, niet meer voor het vlees wordt gefokt en gehouden.

Inleiding

Paarden worden op zeer verschillende manieren ingezet: bij de bereden politie, in de landbouw, in het natuurbeheer, in de gezondheidszorg, voor management trainingen, bij zorgboerderijen, bij paardenmelkerijen, in de (top)sport en in de recreatie/ontspanning. Deze laatste groep is veruit de grootste. Bijna 900.000 mensen zijn actief met de sport bezig, ruim 450.000 mensen rijden wel eens paard.

In dit dossier worden de belangrijkste oorzaken van welzijnsproblemen bij paarden besproken. Welzijnsproblemen in de paardenhouderij hangen grotendeels samen met (individuele) huisvesting, voederregime en gebruik. Vermindering van welzijnsproblemen bij paarden is voor een belangrijk deel afhankelijk van kennisverspreiding en bewustwording.

Zie het Welfare Quality dossier voor meer informatie over het meten van welzijn aan de hand van dierkenmerken.

Abrupt en vroeg spenen

Het spenen is voor het veulen altijd stressvol. Tijdens het spenen wordt het contact met de merrie verbroken en moet het veulen volledig overschakelen van moedermelk op een rantsoen van krachtvoer en ruwvoer. Latere en een meer geleidelijke scheiding van de merrie en geleidelijke overgang qua voeding zouden op korte en mogelijk ook lange termijn gedragsproblemen (zoals stalondeugden) kunnen verminderen.

Ontoereikende huisvesting

Kribbebijten is een vorm van stereotiep gedrag bij paarden

Samengevat is voor een paard van belang:


● Contact met soortgenoten;

● Frisse lucht en ruimte om te bewegen;

● Schuilmogelijkheid tegen de elementen;

● Vluchtmogelijkheden en veiligheid;

Erfelijke gebreken

Bij de meeste stamboeken gericht op (top)sportpaarden, komen gezondheids- problemen en erfelijke afwijkingen voor, mede als gevolg van inteelt. Voorbeelden zijn: waterhoofden en dwerggroei (Friese ras), staart en manen eczeem, aan nageboorte blijven staan (Friese ras) en cornage (vooral bij grotere sportpaarden).

Mismatch en hulpmiddelen

Samengevat kunnen de volgende factoren tot ongerief leiden:

● Mismatch tussen het doeleinde wat de houder/gebruiker voor ogen heeft en de mogelijkheden die het paard heeft;
● Ondeskundig gebruik van hulpmiddelen;
● Onvoldoende kennis van trainingsprincipes en leervermogen paarden;

Verkeerd rantsoen

Risicofactoren voor gezondheid en welzijn zijn een teveel aan krachtvoer, en het niet continue beschikbaar zijn van ruwvoer

Risicofactoren voor gezondheid en welzijn zijn een teveel aan krachtvoer, en het niet continu beschikbaar zijn van ruwvoer.

Slecht stalklimaat

Een slecht stalklimaat is een serieus probleem voor de gezondheid van paarden, en kan leiden tot prestatievermindering. Bij een slecht stalklimaat spelen luchtvochtig-heid, fijnstofdeeltjes, luchtverversing en de aan- of afwezigheid van schadelijke stoffen als ammoniak een belangrijke rol. Luchtwegproblemen vormen één van de grootste gezondheidsproblemen in de paardenhouderij.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Laatste wijziging aan dit dossier:

22 september 2015

Bron introfoto: Kathalijne Visser