Dossier

Zorglandbouw

Zorgboerderijen zijn land- of tuinbouwbedrijven waar mensen vanwege ziekte, ouderdom, handicap, problemen bij opvoeding of na aanraking met justitie passende dagbesteding aangeboden krijgen om zover dat mogelijk is hun functioneren in de samenleving te verbeteren. De rust en de ruimte van het platteland dragen bij aan het welzijn van de mensen.