Over Groen Kennisnet

Met meer dan 300.000 digitale vrij toegankelijke kennisbronnen is Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennisĀ­bronnen voor het domein voedsel en groen. Groen Kennisnet faciliteert bedrijven, onderzoekers, docenten en studenten bij het ontsluiten, zoeken en vinden van kennisbronnen, leermateriaal en onderzoeksresultaten op het gebied van voedsel en groen en maakt daarvoor gebruik van de nieuwste technologie.

De beoogde gebruikers zijn docenten en studenten in het groen onderwijs (aoc's, groene hbo en WUR) en ook iedereen die op zoek is naar groene kennis. Op verzoek verzorgt Groen Kennisnet workshops voor gebruikers over de mogelijkheden die wij kunnen bieden.

Groen Kennisnet wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gezien als DE plek om onderzoeksresultaten of leermateriaal met een groene kenniscomponent te ontsluiten. Hierdoor wordt geborgd dat resultaten publiek beschikbaar komen, goed gevonden kunnen worden door eenduidige metadatering en niet verloren gaan aan het einde van projecten. Wil je als project weten wat de mogelijkheden zijn om je project- of onderzoeksresultaten te delen, neem dan contact op met servicedesk@groenkennisnet.nl.

Wil je als docent kennis delen met Groen Kennisnet, lees dan ons infoblad of ga meteen naar het online formulier om een informatie- of kennisbron aan te bieden.