Kringlooplandbouw

In de visie van de rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren volgens principes van kringlooplandbouw waarbij zo min mogelijk verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet. Het is een duurzame vorm van landbouw gebaseerd op agro-ecologische principes.