Mestverwaarding, foto Gerald Krieseler via Pixabay

Mestverwaarding

Mest is een waardevolle grondstof. Door mest te bewerken kun je zorgen dat je zorgt voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod, voor betere meststoffen of betere milieuprestaties. Je kunt mest bewerken door de mest te mengen, scheiden, hygiëniseren, co-vergisten, composteren, drogen of in te dikken.

Mestverwaarding is het tot waarde brengen van mest. Dat kan op verschillende emanieren: bijvoorbeeld door nutriënten terug te winnen of te raffineren of door mest te vergisten tot biogas. De technologie is complex. Bovendien is mestbewerking gebonden aan regelgeving.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Op deze portal vind je informatie over

  • Mestverwaarding
  • Sluiten van kringlopen op regionaal niveau,
  • Gebruik van organische reststromen ter behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid.