Mestverwaarding, foto Gerald Krieseler via Pixabay

Leerreis Nutriëntenkringloop

Mest is een waardevolle grondstof. Door mest te bewerken kun je zorgen voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod, voor betere meststoffen of betere milieuprestaties. In regionale samenwerking kun je mest of organische reststromen tot waarde brengen.

Op deze portal vind je informatie over

  • Mestverwaarding
  • Sluiten van kringlopen op regionaal niveau,
  • Gebruik van organische reststromen ter behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid.

Je kunt mest bewerken door de mest te mengen, scheiden, hygiëniseren, co-vergisten, composteren, drogen of in te dikken. Mestverwaarding is het tot waarde brengen van mest. Dat kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld door nutriënten terug te winnen of te raffineren of door mest te vergisten tot biogas. De technologie is complex. Bovendien is mestbewerking gebonden aan regelgeving.

    Binnen de zoekbox hieronder kun je zoeken met trefwoorden naar bronnen over het thema Nutrientenkringloop:

    - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan