foto Thinkstock

Lectoraten per onderwijsinstelling

Lectoren vervullen een brugfunctie tussen de praktijk en het onderwijs op hogescholen Ze geven leiding aan de uitvoering van praktijkgericht onderzoek door docenten en studenten met als doel innovaties in de beroepspraktijk te realiseren en het onderwijs te vernieuwen.

Op deze pagina een overzicht van alle lectoraten, geordend per onderwijsinstelling