Voor versterking van biodiversiteit is een andere vorm van landbouw nodig, een landbouw die niet gericht is op topproductie, maar op kwaliteit van de productiemiddelen zoals de bodem, agribiodiversiteit en landschap.

Natuurinclusieve landbouw is een intergrale aanpak waarbij de ondenemer optimaal gebruik maakt van de natuurlijke omgeving en dit integreert in de bedrijfsvoering.